Om oss

 

 

Frisørenes opplæringskontor i Buskerud ble stiftet i januar 2009 og er en privat forening som eies av medlemsbedriftene. I fellesskap har vi påtatt oss oppfølging og opplæringsansvar for lærlinger. Vi har kontorer i sentrum av Drammen og har her en flott treningssalong, samt kursrom. I tillegg har vi treningslokaler rundt om i Buskerud.

Vi påtar oss ansvaret for opplæringen i samarbeid med våre medlemsbedrifter, lærlinger, fagopplæringsseksjonen og skolene. Kontoret gir faglig støtte og er ansvarlig for koordinering, samt å sikre kvaliteten på medlemsbedriftenes opplæringssarbeid frem mot avleggelse av svenneprøven.

I arbeidet med opplæringen av lærlingene bruker vi et meget godt opplæringsverktøy som inneholder mapper med praktiske og teoretiske oppgaver, hvor vi er innom alle kompetansemålene i læreplanen. Denne følger lærling og bedrift i hele læretiden. I tillegg har vi treningsdager i fellesskap med alle lærlingene og ulike tilbud av kurs.

Vi ordner alt det praktiske i læretiden. Det være seg kontraktskriving, oppmelding til svenneprøver, orientering om lover og regler, læreplaner med mer.

I samarbeid med bedriftene tilrettelegger vi opplæringen og gjennomfører samtaler og vurderinger sammen med lærlingen minst 1 gang pr halvår. Vi har et meget godt samarbeid med våre bedrifter. Dette for at de skal føle at de også er med på å forme sine egne lærlinger slik de ønsker.

Dersom man skulle være uheldig å oppleve konflikter i læreforholdet, bistår vi i å løse dette, samt eventuelt være behjelpelig med omplassering av lærlingene til andre bedrifter dersom dette er løsningen.

Opplæringskontoret har et godt samarbeid med alle skolene i Buskerud, og markedsfører faget overfor ungdom i hele fylket. Vi jobber også tett sammen med foreningen Opplæringskontorer for frisører, Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune, lærerne på St.Halvard videregående skole, Åssiden videregående skole, Hønefoss videregående skole og andre opplæringskontorer i Buskerud.