Lærling

Ønsker du å bli frisør? Frisøryrket er kreativt og utfordrende.

Les mer ...

Bedrift

Alle frisørbedrifter som er godkjente som lærebedrifter kan bli medlem hos oss. 

Les mer ...

Medlemsbedrifter

Her finner du en liste over våre medlemsbedrifter. Listen oppdateres når vi får inn nye medlemmer.

Les mer ...

Velkommen til oss!

Om oss

Frisørenes opplæringskontor i Buskerud ble stiftet i januar 2009 og er en privat forening som eies av medlemsbedriftene. I fellesskap har vi påtatt oss oppfølging og opplæringsansvar for lærlinger. Vi har kontorer i sentrum av Drammen og har her en flott treningssalong, samt kursrom. I tillegg har vi treningslokaler rundt om i Buskerud.

Vi påtar oss ansvaret for opplæringen i samarbeid med våre medlemsbedrifter, lærlinger, fagopplæringsseksjonen og skolene. Kontoret gir faglig støtte og er ansvarlig for koordinering, samt å sikre kvaliteten på medlemsbedriftenes opplæringssarbeid frem mot avleggelse av svenneprøven.

I arbeidet med opplæringen av lærlingene bruker vi et meget godt opplæringsverktøy som inneholder mapper med praktiske og teoretiske oppgaver, hvor vi er innom alle kompetansemålene i læreplanen. Denne følger lærling og bedrift i hele læretiden. I tillegg har vi treningsdager i fellesskap med alle lærlingene og ulike tilbud av kurs.

Vi ordner alt det praktiske i læretiden. Det være seg kontraktskriving, oppmelding til svenneprøver, orientering om lover og regler, læreplaner med mer.

I samarbeid med bedriftene tilrettelegger vi opplæringen og gjennomfører samtaler og vurderinger sammen med lærlingen minst 1 gang pr halvår. Vi har et meget godt samarbeid med våre bedrifter. Dette for at de skal føle at de også er med på å forme sine egne lærlinger slik de ønsker.

Dersom man skulle være uheldig å oppleve konflikter i læreforholdet, bistår vi i å løse dette, samt eventuelt være behjelpelig med omplassering av lærlingene til andre bedrifter dersom dette er løsningen.

Opplæringskontoret har et godt samarbeid med alle skolene i Buskerud, og markedsfører faget overfor ungdom i hele fylket. Vi jobber også tett sammen med foreningen Opplæringskontorer for frisører, Fagopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune, lærerne på Røyken videregående skolen, Åssiden videregående skole og Hønefoss videregående skole.

God jul!

Året 2022 er på hell, vi kan se tilbake på et lærerikt og morsomt år.

Vi har arrangert faglig leder samling for bedriftene våre på Tyrifjord hotell, alle lærlingene våre som gikk opp til svenneprøven besto- flere med meget godt bestått, nye medlemsbedrifter, yrkesmesser og skolebesøk.

2022 ble også året der lærlingene våre deltok som lag i NM og kom på 3. plass, vi kan også skryte av Merethe R. Dybedahl som kom på 3. plass i den nasjonale bildekonkurransen for opplæringskontorene.

Takk for alle hyggelige samtaler og godt samarbeid.

I skrivende stund planlegger vi lærling samling i januar 2023, det gleder både vi og lærlingene våre seg til.

FOB ønsker å takke for et flott år og ønsker alle en riktig god jul.

Frisørenes opplæringskontor i Buskerud, din samarbeidspartner i læretiden

Vi tilbyr:

Samarbeid og tilrettelegging av opplæring i bedrift

Treningsdager i grupper sammen med alle lærlingene

Teoretiske kurs

Praktiske kurs

Praktiske delprøver og svenneprøvetest

Rekruttering av lærlinger til våre bedrifter

Kvalitetssikring og trygghet både for bedrift og lærling

Tett oppfølging med skole og fagopplæringsseksjon

Bilder

Kontakt oss

909 16 004
Nedre Storgate 11 B, 3015 DRAMMEN
Orgnr 993 450 316